Có bao nhiêu mét và chiều rộng của kích thước và chiều rộng tiêu chuẩn của các địa điểm bóng rổ _zB33NXgq

Ngày 2022-11-10 10:40     HITS: 121

Có bao nhiêu mét và chiều rộng của kích thước và chiều rộng tiêu chuẩn của các địa điểm bóng rổ _zB33NXgq

Có bao nhiêu mét và chiều rộng của kích thước và chiều rộng tiêu chuẩn của các địa điểm bóng rổ , hàng rào sân vận động chung là 50 mét × 50 yard, hai mét × 1 mét 1 × 2 mét 1 × 2 mét) là kích thước của sân vận động tiêu chuẩn 11 người.

Bản đồ kích thước của sân vận động như sau: Sân bóng đá cho Liên đoàn bóng đá chuyê